Bissen Brainwalk ger stipendier till forskning om MS och ångest

2018-11-28

Joachim Burman och Klas Kullander, Uppsala universitets institution för neurovetenskap, tilldelas 500 000 kronor av Bissen Brainwalk för forskning om MS och ångest.

Lotta Källgren, Joachim Burman, Klas Kullander och Mathias "Bissen" Larsson

År 2010 drabbades familjepappan och förre elitbandyspelaren Mathias ”Bissen” Larsson av en kraftig hjärnblödning. Efter vård i Uppsala, lyckades Mathias Larsson med hjälp av familj och vänner hitta kraft att på årsdagen av sitt insjuknande gå en mil. Bedriften utmynnade i insamlingsfonden Bissen Brainwalk som till dags dato inbringat 6 miljoner kronor till hjärnforskning. I november var det dags igen, då Bissen Brainwalk anslog 500 000 kronor till Joachim Burman och Klas Kullander, forskare inom Multipel skleros (MS) respektive ångest vid Uppsala universitet.
– Jag är så glad att vi återigen kan ge en rejäl slant till forskningsprojekt som dessutom är viktiga på ett personligt plan. En nära vän till vår familj är drabbad av MS, och tanken på att bredda och stärka hennes möjligheter att bli bättre eller till och med botad värmer i hjärtat, säger Mathias Larsson.

Joachim Burman, överläkare och docent i neurologi, tilldelas stipendiet från Bissen Brainwalk till forskning om Blodstamcellstransplantation som behandling för MS.
– Idag får färre än en procent av de som drabbas av MS blodstamcellstransplantation. Mitt mål är att det ska bli en etablerad behandling, men då måste vi först visa att det kan genomföras säkert och stabilisera eller till och med bota sjukdomen. Jag vill uttrycka min tacksamhet till Bissen Brainwalk och alla de som bidrar till att göra anslaget möjligt säger Joachim Burman.

Jag har också personer i min närhet som lider av ångestproblematik. Att komma närmare svaret på hur hjärnan fungerar vid exempelvis ångest och psykisk ohälsa i stort känns väldigt aktuellt och angeläget, konstaterar Mathias Larsson.
Klas Kullander, professor i medicinsk utvecklingsbiologi, tilldelas stipendiet från Bissen Brainwalk till forskning om nervkretsar som kontrollerar mod och ångest. I Sverige beräknas 36 procent av befolkningen lida av ängslan, oro eller ångest. För att utveckla nya behandlingar för ångestrelaterade sjukdomar behövs ökad kunskap om de neurala kretsar som kontrollerar ångest.
– Vi vill hitta de nervceller i hjärnan som reglerar mod och ångest, och att den kunskapen ska kunna jämföras med kliniska fynd hos personer som är drabbade av psykisk ohälsa. På sikt vill vi bidra till utveckling av effektiva ångestdämpande och antidepressiva medel utan vanliga biverkningar. Jag är väldigt glad för bidraget, och att det är från just Bissen Brainwalk.  Det stora engagemanget hos Bissen och alla de människor som får detta att hända imponerar och inspirerar, säger Klas Kullander.

Läs mer  Bissen Brainwalk: Högtidlig stipendieutdelning

Kontakt Joachim Burman, institutionen för neurovetenskap
Kontakt  Klas Kullander, institutionen för neurovetenskap

Cecilia Yates, foto: Bissen Brainwalk

Nyheter