Barn och övervikt i fokus då Peter Bergsten gästar Forskarpodden

2018-11-29

Forskarpodden gästas av Peter Bergsten, professor i medicinsk cellbiologi som sätter fokus på barnens accelererande övervikt. I samtalet berättar Peter Bergsten om sin forskning och hur vi kan förändra samhället för att vända utvecklingen.

Peter Bergsten, Uppsala universitet

– Idag är var femte svenskt barn överviktigt. Det är tio gånger fler än för bara drygt en generation sedan och nu ser vi hur typ 2 diabetes utvecklas redan i unga år. Vi vet att nya vanor gällande kost, fysisk aktivitet och sömn bidrar till utvecklingen, men behöver metoder att varaktigt hejda den. Vi är i ett allvarligt läge och måste bygga den kunskap som krävs för att formulera en långsiktig strategi, konstaterar Peter Bergsten, professor i medicinsk cellbiologi, som i avsnitt 33 av Forskarpodden berättar om sitt arbete för att förändra samhället och den miljö som barnen rör sig i.

WHO publicerade år 2015 larmrapporten Ending ChildHood Obesity, vilket ledde Peter Bergsten att börja skissa på ECHO-zoner, geografiska områden där hela samhällen går samman i hälsosatsningar på barn och deras familjer. Hans idéer röner stort intresse och ett samarbete mellan Uppsala universitet och Sydafrika är redan påbörjat. Vid årsskiftet påbörjas svenska pilotprojekt i Tierp, Visby och Värnamo kommun.
– I ECHO-zonerna vill vi genomföra förändringar som gör det enklare för barnen och deras familjer att leva hälsosamt. Under arbetet samlar vi data som ger oss underlag för att utvärdera zonerna och identifiera viktiga komponenter som gör dessa områden till effektiva verktyg i hälsoarbetet. Uppsala universitet leder processen med ECHO-zoner, och det är vårt gemensamma ansvar gentemot barnen att lyfta deras hälsa på samhällsagendan, fastslår Peter Bergsten.

Lyssna på avsnittet
Fler avsnitt av Forskarpodden

Kontakt Peter Bergsten, Uppsala universitet

Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nyheter