Sharpen your application with free counseling at UCR

2018-11-29

UCR erbjuder nu gratis rådgivning till kliniska forskare i Uppsala som vill formulera en konkurrenskraftig ansökan inför 2019 års utlysning ur Vetenskapsrådets behandlingsforskningsfond.

(see information in english below)

Perioden 23 januari till 26 februari 2019 utlyser Vetenskapsrådet anslag inom Klinisk behandlingsforskning i två steg. Inför utlysningen erbjuder Uppsala Clinical Research Centers (UCR) forskningsledare Stefan James och Johan Sundström stöd att utveckla dina goda idéer till konkurrenskraftiga ansökningar. Förra året tilldelades sökande som tagit hjälp av UCR i sin ansökan 70 miljoner kr i motsvarande utlysning.

UCR erbjuder även stöd med allt du behöver inom klinisk forskning såsom studiedesign, protokoll, etikansökningar, databaser, monitorering, lab och biobank, statistisk analys, och publikationsstöd.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan James, professor och forskningsledare, UCR
e-post stefan.james@ucr.uu.se, tel 070-594 44 04

Johan Sundström, professor och forskningsledare, UCR
e-post johan.sundstrom@ucr.uu.se, tel 070-422 52 20

Uppsala Clinical Research Center är en del av Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset och Landstinget i Uppsala län.
 

Sharpen your application with free counseling at UCR

UCR now offers free counseling for clinical researchers in Uppsala who want to formulate a competitive application for the Swedish Research Council 2019 call Research environment grant within clinical therapy research.

In 2019, the Swedish Research Council will open a call in clinical therapy research. Before and during the call Uppsala Clinical Research Centers (UCR) research leaders Stefan James and Johan Sundström offer support to develop your ideas for clinical studies and to formulate competitive applications.

UCR also offers support with study design, protocols, ethics, databases, monitoring, lab and biobank, statistical analysis, and publications.

For more information, please contact:
Stefan James, Professor and Research Director UCR
email stefan.james@ucr.uu.se, tel 070-594 44 04

Johan Sundström, Professor and Research Director UCR
email johan.sundstrom@ucr.uu.se, tel 070-422 52 20

Uppsala Clinical Research Center is part of Uppsala University, Uppsala Academic Hospital and The Uppsala County Council.

Nyheter