Per Artursson tilldelas Rudbeckmedaljen

2018-12-06

Per Artursson, institutionen för farmaci, tilldelas 2018 års Rudbeckmedalj. Utmärkelsen delas ut vid Uppsala universitets vinterpromotion.

Per Artursson, professor i läkemedelsformulering vid institutionen för farmaci, tilldelas Uppsala universitets Rudbeckmedalj 2018.

Per Artursson var redan tidigt i sin karriär en pionjär i utvecklandet av cellmodeller för att studera läkemedelsabsorption från mag-tarmkanalen med Caco-2-celler, metoder som senare blivit självklara principer inom läkemedelsindustri och akademisk forskning. Per Artursson har också varit central för forskningen om transportproteiner, deras roll för upptag av läkemedel i tarm och lever samt samspelet mellan dem och läkemedelsnedbrytande enzymer.

Rudbeckmedaljen uppmärksammar utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet.

Utmärkelsen delas ut vid vinterpromotionen den 25 januari 2019.

Läs mer om Per Arturssons forskning

Foto Mikael Wallerstedt

Nyheter