Sök 1 600 000 kronor till diabetesforskning

2019-02-25

Nu utlyser Familjen Ernfors fond 1 600 000 kronor genom Forum för Diabetesforskning. Utdelningen sker i april 2019. Skicka din ansökan till professor Per-Ola Carlsson senast 17 mars 2019.

Stiftelsen Familjen Ernfors fond ställer genom Forum för Diabetesforskning ett belopp på cirka 1 600 000 kronor till förfogande för diabetesforskning. Utdelningen sker i april 2019, sökande kommer att få besked om tilldelning snarast därefter.

Ansökan med sökandens namn, adress, tjänsteställe och utbildning (emeritus kan ej vara huvudman för projektanslag) ska omfatta:

  • forskningsplan – om högst fyra A4-sidor
  • kostnadsberäkning
  • meritförteckning
  • Du som tidigare beviljats anslag från fonden ska bifoga en redogörelse för hittills uppnådda resultat, gärna i form av publicerade arbeten.

Fullständig ansökan i två exemplar ska vara inlämnad/poststämplad senast den 17 mars 2019. Märk kuvertet: Stiftelsen Familjen Ernfors Fond.

Skicka din ansökan till
Professor Per-Ola Carlsson
Institutionen för medicinsk cellbiologi
BMC
Box 571
751 23  UPPSALA

Mer information: Familjen Ernfors fond 2019
Kontakt: Per-Ola Carlsson, professor i medicinsk cellbiologi

Nyheter