Ansök om bidrag för att bedriva forskning med oförändrad lön

2019-03-11

Nu är ansökningsperioden öppen för Gullstrandstjänster, vilka möjliggör för dig som är disputerad och anställd i Region Uppsala att på deltid bedriva forskning i upp till 5 år med oförändrad lön. Ansök senast 1 april 2019.

Universitetssjuksvårdnämnden utlyser nu upp till sex bidrag som gör det möjligt att med oförändrad lön arbeta med forskning 30–50 % av sin arbetstid (räknat på årsbasis). Bidragen är avsedda för karriärutveckling. Den som tilldelas bidrag får välja vilket procentuellt uttag som vederbörande önskar göra samt meddela detta till ALF kansliet.

Tillträde är 1 januari 2020. Bidragen är tidsbegränsade till 3–5 år där den längre tiden avser innehavare som väljer att nyttja 30 % per år, respektive 3 år för den som väljer ett uttag på 50 % per år. Schematekniska lösningar görs i samråd med verksamhetschef.

Du är behörig att söka som är anställd inom Region Uppsala motsvarande minst halvtid, samt har avlagt doktorsexamen. Du ska ha en pågående signifikant forskningsaktivitet som dokumenterats i flera vetenskapliga publikationer. Personer som vid ansökningstillfället innehar adjungerad professur eller lektorat eller förenad anställning är inte behöriga att söka dessa tjänster.

Vid urvalsprocessen kommer externa sakkunniga att nyttjas. Universitetssjukvårdsnämnden förbehåller sig rätten till visst strategiskt övervägande vid fördelningen av dessa bidrag. Beslut om bidrag kan förväntas september 2019.

Ansök senast 1 april 2019 via elektroniskt ansökningsformulär i Researchweb. För att ansöka behöver du ett personkort i Researchweb, skapa detta genom att klicka här och välj flik Logga in/registrera sig i vänstermeny. Du som redan har personkort i systemet kan använda detta. Se till att uppdatera ditt personkort och CV med aktuella uppgifter. Den e-postadress du anger är den vi kontaktar dig på genom ansökningsprocessen. Du kan fram till och med 1 april 2019 ändra i din ansökan.

Ladda hem  Gullstrandstjänster 2019

Mer information
Sune Larsson, FoU-direktör
Anna Liljestam Hurtigh, FoU-administratör

Fler aktuella utlysningar
Sök medel för utlandsresa i vetenskapligt syfte
Ansök om 2,1 miljoner till medicinsk forskning

Nyheter