Ansök om att antas som excellent lärare

2019-03-11

Nu kan du som är lärare inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci ansöka om att antas som excellent lärare, det vill säga uppnått en högre nivå av pedagogisk skicklighet. Välkommen med din ansökan senast 18 april 2019.

(Please see information in English below)

Områdesnämnden för medicin och farmaci inbjuder lärare vid vetenskapsområdet att senast 18 april 2019 ansöka om att antas som excellenta lärare. Du kan söka som är tillsvidareanställd lärare – universitetsadjunkt, universitetslektor eller professor – inom vetenskapsområdet, liksom personer som är anställda av landstingen eller annan huvudman och är aktiva inom undervisningen vid vetenskapsområdet.

Benämningen excellent lärare används för lärare som uppnått en högre nivå av pedagogisk skicklighet. Vid antagning som excellent lärare höjs månadslönen med belopp motsvarande höjning för docentantagning.

Ansökan ska innehålla

  • Kortfattat CV
  • Publikationslista över maximalt 20 publikationer
  • Redogörelse (på maximalt 25 000 tecken inklusive blanksteg) över hur den sökande uppfyller kriterierna för antagning till excellent lärare. Redogörelsen baseras med fördel på den sökandes pedagogiska och vetenskapliga meritportfölj
  • Intyg från pedagogisk ledare exempelvis studierektor, programsamordnare, ordförande i programkommitté eller motsvarande, som styrker den sökandes pedagogiska gärning.
  • Intyg från prefekt och/eller verksamhetschef, med uttryckt stöd för ansökan

Ansök via  http://doit.medfarm.uu.se/kurt13665

Läs  Riktlinjer för antagning av excellent lärare
Läs  Inbjudan att ansöka om antagning som excellent lärare 2019

Seminarium

27 maj 2019 inbjuds till seminarium som förbereder dig för att skriva din ansökan om att bli antagen som excellent lärare. Seminariet anordnas av enheten för universitetspedagogik.

Läs mer Seminarium: Vill du bli excellent lärare?

Invitation to apply for admittance as an Excellent Teacher

The Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy at Uppsala University invites the Disciplinary Domain’s teaching staff to apply for admittance as Excellent Teachers.

Read  Guidelines for Admittance of Excellent Teachers
Read  Invitation to apply for admittance as an Excellent Teacher 2019

Mer information
Jin Saida, områdeskansliet för medicin och farmaci
Martin Wahlén, områdeskansliet för medicin och farmaci

Nyheter