Sök medel för utlandsresa i vetenskapligt syfte

2019-03-18

Forskare vid medicinska fakulteten kan senast 18 april 2019 söka medel ur Anna Cederbergs stiftelse som utlyser 200 000 kronor. Anslag ska användas till resor eller vistelse utomlands i vetenskapligt syfte.

Anna Cederbergs stiftelse utlyser nu 200 000 kronor som kan sökas av vetenskapligt aktiva personer vid Uppsala universitets medicinska fakultet.

Beviljade medel ska i första hand användas till deltagande i undervisning och forskning vid utländska läroanstalter, i kongresser utomlands samt till studieresor för befordrande av svensk medicinsk forsknings framåtskridande.

Ansökan ska innehålla

  • kort beskrivning av bidragets ändamål
  • relevans för pågående eller framtida vetenskapligt arbete
  • kostnadsplan
  • kortfattat CV

Mer information  Utlysning Anna Cederbergs stiftelse
Ansök senast 18 april 2019 via  http://doit.medfarm.uu.se/kurt13710

Kontakt
Eva Tiensuu Janson, dekan, medicinska fakulteten, tel 018-611 4289
Jin Saida, ekonomiassistent, tel 018-471 77 55

Fler aktuella utlysningar
Ansök om 2,1 miljoner till medicinsk forskning
Ansök om bidrag för att bedriva forskning med oförändrad lön

Nyheter