Ansök om 2,1 miljoner till medicinsk forskning

2019-03-18

Nu utlyser P. O. Zetterlings stiftelse 2 140 054  kronor i syfte att främja medicinsk vetenskap. Välkommen med din ansökan senast 18 april 2019.

Nu kan du, forskare vid Uppsala universitet ansöka om medel ur P. O. Zetterlings stiftelse som för närvarande utlyser 2 140 054 kronor. Stiftelsens ändamål är att främja den medicinska vetenskapen och utdelning sker i form av flera anslag.

Ansökan om högst fyra A4 sidor ska innehålla

  • Beskrivning av forskningsprojektet eller ändamålet för vilket medel söks
  • Detaljerad kostnadsplan
  • Eventuella övriga finansieringskällor
  • Kort meritförteckning inklusive publikationslista (dock inga särtryck)
  • Yngre forskare ska även bifoga intyg om tillgång till arbetsplats och basresurser. Avser ansökan en doktorands verksamhet ska huvudhandledare stå som sökande.

Mer information  Utlysning P. O. Zetterlings stiftelse
Ansök senast 18 april 2019 på  http://doit.medfarm.uu.se/kurt13711

Kontakt
Eva Tiensuu Janson, dekan, medicinska fakulteten, tel 018-611 4289
Jin Saida, ekonomiassistent, tel 018-471 77 55

Fler aktuella utlysningar
Sök medel för utlandsresa i vetenskapligt syfte
Ansök om bidrag för att bedriva forskning med oförändrad lön

Nyheter