Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Rudbeckdagen 2017: Galen eller fullt normal...

Alla är varmt välkomna till 2017 års Olof Rudbeckdag med föreläsningar av framstående forskare inom psykisk ohälsa. Vad som anses som psykisk ohälsa definieras av samhället. Kunskap och öppenhet är därför nyckeln till att motverka tabun och fördomar.
Fri entré.

Tid: Fredag 20 oktober, kl 9.00-15.45
Plats: Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset, ingång 70
Övrigt: Fri entré, ingen föranmälan

Rudbeckdagen 2017: Galen eller fullt normal...

Olof Rudbeckdagen är ett årligt återkommande evenemang som anordnas för att främja och sprida kännedom om aktuell medicinskforskning. I samband med Olof Rudbeckdagen utdelas även Rudbeckpriset till ”en forskare som gjort framstående insatser inom grundforskning som fått stor klinisk betydelse”. Arrangörer är Upsala Läkareförening och vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Med Olof Rudbeck som förebild hoppas vi kunna inspirera och främja medicinskvetenskap och forskning samt klinisk verksamhet. Välkomna!

Program Olof Rudbeckdagen

Program att ladda ned

Galen eller fullt normal...

KAFFE SERVERAS FRÅN kl 9.00
Moderator: Eva Tiensuu Janson, dekanus medicinska fakulteten

9.30    Välkommen
           Stellan Sandler, vicerektor, Uppsala universitet
           Britt Skogseid, ordförande, Upsala Läkareförening
           Eva Tiensuu Janson, dekanus, medicinska fakulteten, Uppsala universitet

9.40    Trender i psykisk ohälsa under de senaste 50 åren
           Niklas Långström, professor/överläkare, Uppsala universitet

10.10  Psykisk ohälsa hos kvinnor i barnafödande ålder:
           hormoner, preventivmedel och graviditet

           Inger Sundström Poromaa, professor/överläkare, Uppsala universitet

10.40  Kaffe

11.00  Stress som samhällsproblem
           Mats Lekander, professor Stockholms Universitet och Karolinska Institutet

11.30  Belöning, bekräftelse och beroende
           Mimmie Willebrand, professor, Uppsala universitet

12.00  Lunch

13.00  Gränsen mellan att skada sig själv och att inte vilja leva
           Mia Ramklint, docent/överläkare, Uppsala universitet

13.30  Posttraumatisk stress bland ensamkommande ungdomar och
           vad vi kan göra åt det

           Anna Sarkadi, professor/specialistläkare, Uppsala universitet

14.00  Frukt och vatten

14.15  Kan det goda arbetet främja psykisk hälsa och välbefinnande?
           Eva Vingård, professor emerita, Uppsala universitet

14.45  Utdelning av Olof Rudbeckpriset
           I huvudet på en psykiater
           Lisa Ekselius, professor/överläkare, Uppsala universitet

15.30  Sammanfattning och avslutning
           Eva Tiensuu Janson, dekanus, medicinska fakulteten, Uppsala universitet

Kort om Olof Rudbeck d ä

Olof Rudbeck d ä (1630–1702) var en mångsidig vetenskapsman, närmast ett universalsnille, verksam vid Uppsala universitet under 1600-talet. Redan som ung anatomistuderande upptäckte han lymfkärlen och deras betydelse. Den medicinska undervisningen var vid den tiden ännu inte etablerad vid universitetet. Olof Rudbeck, som var mycket initiativrik och en god representant för den nya tidens idéer, medverkade till att den medicinska utbildningen och undervisningen utvecklades vid Uppsala universitet.

Olof Rudbeck utnämndes till professor i medicin med undervisningsskyldighet i bland annat anatomi. Han uppförde den anatomiska teatern på universitetets (Gustavianum) tak för att undervisa studenter och demonstrera människans anatomi för allmänheten.