SCAPIS Forskardag

SCAPIS inbjuder till forskardag med fokus på den stora svenska befolkningsstudie som år 2019 tillgängliggörs för vetenskapligt arbete. Välkommen att träffa kollegor och få inspiration till nya samarbeten och nya idéer. Anmälan är öppen nu.

Tid  Fredag 1 februari 2019, kl. 14.00–16.00
Plats  Robergsalen, ing 40, 5 tr, Akademiska sjukhuset
Anmäl dig  Här senast 26 januari
Ladda hem poster  SCAPIS Forskardag

SCAPIS Forskardag

Insamlingen i SCAPIS, den stora svenska befolkningsstudien som omfattar 30 000 slumpvis utvalda kvinnor och män i åldern 50-64 år, är nu avslutad. Vi har vid sex universitet och sex universitetssjukhus sammanställt en ny världsledande kohort undersökt med modern teknik.

I Uppsala har 5 000 kvinnor och män undersökts. I studieprotokollet har ingått: sjukhistoria, kemiska analyser, biobanksprover, antropometri, livsstilsenkät, kostenkät, 12-avlednings-EKG, brachialt blodtryck och ankel-brachial-index, lungfunktion post-ventolin, ultraljud carotider, MR av carotis,  CT lunga, CT angio av kranskärlen, CT buk, lår och accelerometri. Förutom dessa undersökningar har vi i Uppsala även genomfört extraundersökningar: 24-timmars-EKG och -blodtryck; sömnregistrering; lungfunktion pre-ventolin inkl. impulsoscillometri  (IOS) och IOS post-ventolin, kognitionstest, handkraft, accelerometri, bukhöjd, syresaturation i blodet, andningsfrekvens, kvävemonoxid i utandningsluften, biobanksprover av faeces, EDTA-plasma, serum och urin, samt B-cells differentiering.

Nästa steg är att börja analysera denna insamlade information, och till det vill vi bjuda in dig!

Välkommen till Robergsalen, ing 40, 5 tr, Akademiska sjukhuset, den 1 februari kl. 14-16 för att höra om de möjligheter som finns, träffa kollegor och få inspiration till nya samarbeten och nya idéer. Vi börjar med information följt av mingel och speed-dating för att utbyta forskningsidéer i utrymmet utanför Robergsalen. SCAPIS bjuder på förfriskningar.