Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

U-FOLD i Almedalen 2017

U-FOLD – Uppsala universitets Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende – återvänder till Visby och Almedalsveckan och genomför i år fem seminarier i syfte att förmedla aktuell kunskap om missbrukets utmaningar. Varmt välkomna!

U-FOLD Seminarier i Almedalen 2017


Läs mer på www.ufold.uu.se

Integration av nyanlända

Plats: B23, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Tid: Måndag 3 juli, 13.00–14.00
Websändning: http://media.medfarm.uu.se/play/live/almedalen

Ledande dagspress har under våren rapporterat om narkotikabruk bland nyanlända ungdomar, liksom hur heroinmissbrukande ensamkommande omhändertas av socialtjänsten för tvångsvård. Situationen medför stora utmaningar och Folkhälsomyndigheten utreder nu på regeringens uppdrag hur drog- och läkemedelsmissbruk bland unga nyanlända ska hanteras.

Vid U-FOLDs seminarium 3 juli presenterar forskare och experter nya initiativ och verkningsfulla insatser för att påskynda och effektivisera integreringen av nyanlända.

Deltagare
Fred Nyberg, U-FOLD, Uppsala universitet
Solvig Ekblad, Karolinska Institutet
Christian Frödén, Gränspolisen
Mohamad Hassan, Kommunalråd (L), Uppsala kommun
Karin Meyer, Apotekarsocieteten
Elisabeth Punzi, Göteborgs universitet
Charlotte Skoglund, Karolinska Institutet

Moderator: Annika Jankell, journalist

Tillbaka till toppen

Behövs nolltolerans?

Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3
Tid: Måndag 3 juli, 15.00–16.00
Websändning: http://media.medfarm.uu.se/play/live/almedalen

Enligt svenska forskare kan över hälften av dem som har ett alkoholberoende lära sig att dricka måttligt. Fördelen är att man slipper den stigmatisering som ofta förknippas med alkoholbehandling. Men det finns många som uttryckt stor oro för detta och menar att det går inte för en alkoholberoende som avstått från drickandet att ens smaka det minsta uns av drycken igen. Vad säger vetenskapen om detta?

Deltagare
Fred Nyberg, U-FOLD, Uppsala universitet
Anders Hammarberg, Karolinska Institutet
Mats Ramstedt, Forskningsansvarig, CAN
Anna Sjöström, Castle Craig

Moderator: Annika Jankell, journalist

Tillbaka till toppen

Hepatit C - Hur ska vi nå WHO-målet om eliminering av sjukdomen till år 2030?

Plats: B23, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Tid: Tisdag 4 juli, 13.00–14.00
Websändning: http://media.medfarm.uu.se/play/live/almedalen

27 april 2017 överlämnade åtta experter inom beroendefrågor och infektionsmedicin ett konsensusdokument till Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Socialutskottet. Dokumentet beskriver hur behandling av hepatit C kan utvecklas till att omfatta alla som smittats via injicering, vilket i sin tur skulle öka Sveriges möjlighet att bidra till WHOs mål att eliminera hepatit C till år 2030.

Vid U-FOLDs seminarium 4 juli deltar experter och forskare bakom dokumentet för att presentera dess innehåll, belysa viktiga åtgärdsbehov samt delta i ett panelsamtal med ansvariga politiker.   

Deltagare
Soo Aleman, Karolinska Institutet
Daniel Forslund (L) Landstingsråd, Stockholm
Lars-Håkan Nilsson, Kriminalvården
Fred Nyberg, U-FOLD, Uppsala universitet
Anders Nystedt, Region Norrbotten
Anna-Lena Sörenson, vice ordförande, Riksdagens Socialutskott (S)

Moderator: Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten

Tillbaka till toppen

Beroendevården i ett helhetsperspektiv

Plats: B23, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Tid: Onsdag 5 juli, 14.30–16.00
Websändning: http://media.medfarm.uu.se/play/live/almedalen

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag formulerat en åtgärdsplan för implementering av Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Resultatet, som nu är på remiss, förordar bland annat ökad tillgång till läkemedelsassisterad behandling, utbildning om överdoser samt ett nytt varningssystem i syfte att minska den i Sverige mycket höga narkotikarelaterade dödligheten.

Vid U-FOLDs seminarium 5 juli belyser experter och aktörer inom fältet vilka insatser som krävs för att optimera och uppnå full jämlikhet inom svensk missbruks- och beroendevård.

Deltagare
Thomas Clausen, Norwegian Centre for Addiction Research
Emma Henriksson, Riksdagens Socialutskott (KD)
Yasmine Larsson, Riksdagens Socialutskott (S)
Håkan Leifman, CAN
Lars-Håkan Nilsson, Kriminalvården
Lotta Renman-Wigstad, Socialstyrelsen
Ing-Marie Wieselgren, SKL

Moderator: Claes Nordenson, Cegeno

Tillbaka till toppen

Droger, trafficking och terrorism

Plats: Studentcentrum, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Tid: Torsdag 6 juli, 13.00–14.00
Websändning: http://media.medfarm.uu.se/play/live/almedalen

Droger används ofta för att dra in unga i prostitution, beroende kan uppstå som resultat av sexuella övergrepp och åtföljande psykiska trauma. Många missbrukande kvinnor har utsatts för sexuella övergrepp, merparten av dem redan som barn. Inte sällan är de även beroende av läkemedel som de förskrivits för att klara av sina liv.

Droger spelar även en central roll för våldsbejakande terrorgrupper, som ofta finansierar sin verksamhet via försäljning av narkotika, och även använder droger under utförande av våldshandlingar.

Vid U-FOLDs seminarium 6 juli belyser experter och forskare de nära kopplingar som finns mellan droger, trafficking och terrorism.

Deltagare
Anti Avsan, Riksdagens justitieutskott (M)
Walter Kegö, ISDP
Annika Ljung, Polisen
Anna-Lena Lodenius, Journalist, författare
Fred Nyberg, U-FOLD, Uppsala universitet
Emin Poljarevic, Uppsala universitet
Christina Örnebjär, Riksdagsledamot (L)

Moderator: Annika Jankell, Journalist

Tillbaka till toppen