Hälsa och hållbar sjukvård

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci bedriver patientnära forskning i samverkan med med flera partners. Vi har även Centrum för klinisk forskning vid regionsjukhusen i Falun, Gävle, Västerås samt FoU-Centrum i Eskilstuna.

Läs mer om


Vi samverkar med följande aktörer inom klinisk forskning

Region Uppsala
Region Uppsala är en politiskt styrd organisation med ansvar för frågor inom hälso- och sjukvård, regional utveckling med mera i Uppsala län. Vår samverkan omfattar bland annat grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av vården, vilket regleras i ett ALF-avtal.

Kontakta Region Uppsala

Uppsala Clinical Research Center  (UCR)
UCR är en regional, nationell och internationell resurs för klinisk forskning med all den kompetens och teknik som behövs för att omsätta innovativa idéer till translationella forskningsprojekt, kliniska studier och registerbaserade förbättringsprojekt.

Kontakta UCR