Ungefär en tredjedel av alla som får stroke får också afasi

2018-10-12

It-hälsa, 2018-10-12

Ungefär en tredjedel av alla som får stroke får också afasi