Svårupptäckt antibiotikaresistens med klinisk relevans

2019-03-20

Läkartidningen, 2019-03-20

Svårupptäckt antibiotikaresistens med klinisk relevans