Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Vetenskapsområdet består av 2 fakulteter och 11 institutioner.

Vetenskapsområdet i siffror

  • 2 fakulteter: den medicinska och den farmaceutiska
  • 11 institutioner (8 medicin, 3 farmaci)
  • 13 centrumbildningar och forum
  • 2,216 miljarder kronor i omsättning
  • 1 441 heltidsanställningar (HT), varav ca 50 procent är lärare och/eller forskare
  • 157 professorer, varav ca 25 procent är kvinnor
  • 318 forskare (287 HT)
  • 890 doktorander (VT17)
  • 7 831 studenter (4 074 HT)
  • 2 578 Publikationer

(Siffrorna avser 2016)

Lediga anställningar