Mediaproduktion

Berätta med rörlig bild 

Hur kan rörlig bild kan användas i din undervisning? 
Vårt mål är att i samarbete med lärare skapa effektiva och tydliga undervisningsfilmer. 
Alla undervisningstillfällen är olika. Här är några exempel på tidigare produktioner:

Filma simulerade patientmiljöer för att visualisera kommunikation, bemötande och ledarskap. Filmade exempel gör det enklare att prata om samma saker i undervisningen. 

Instruktionsfilmer. Ett moment där du vill visa något, exempelvis hantering av farliga kemikalier, eller en guide i labbmiljö. Kanske kan studenterna till och med själva medverka i produktionen?


Filma kliniska moment. Ett bra och tydligt sätt att på nära håll visa ett kliniskt moment för många studenter samtidigt. 

Webbföreläsningar. Spela in din föreläsning i vår självkörsstudio och publicera den på webben. I självkörsstudion kan du utveckla webbföreläsningskonceptet mycket.

Spela in samtal mellan två eller fler deltagare. Här kan du visa ett exempel på ett samtal med en patient, eller med fler deltagare, hur en rond går till.

Informationsfilm. Visa en miljö för studenterna som dom inte har tillträde till och intervjua någon på plats.Mobilfilm. Rörlig bild behöver inte vara svårt, mycket går att fånga med en enkel mobilkamera. Kanske finns det något litet du vill förklara, snabbt och enkelt. Varför inte spela in det med din egen smartphone? Mikrofon och stativ för mobiltelefon finns att låna hos oss.

Studentfilmer. Finns det några moment i din undervisning där studenterna skulle kunna använda sig av rörlig bild för att hjälpa varandra? På studentportalen kan studenter ladda upp sina egna filer och filmer. Om läraren gör "en utdelad mapp" kan studenterna se varandras bidrag. Vill du ha mer support för studentportalen vänder du dig till support-elarande@uadm.uu.se.