Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Berätta med rörlig bild

Hur ser din undervisning ut? Finns det några moment som skulle kunna spelas in? I det här avsnittet vill vi inspirera dig hur rörlig bild kan användas i din undervinsing. Kanske har du redan en tanke, eller så är det här helt nytt. Oavsätt behöver du inte ha någon färdig plan för vad du vill göra. Vi hjälper dig igenom hela processen. Från idé till färdig produktion. Kontakta våra filmare för ett möte, eller kom förbi vårt kontor på BMC för att höra hur vi kan lösa ditt problem. Här nedan följer några exempel på tidigare produktioner:

  • Filma kliniska moment.  Ett bra och tydligt sätt att på nära håll visa ett kliniskt moment för många studenter samtidigt.

  • Instruktionsfilmer. Ett moment där du vill visa något, exempelvis hur man hanterar farliga kemikalier, eller en guide i labbmiljö. Kanske kan studenterna till och med själva medverka i produktionen?

  • Informationsfilmer. En enkel film som visar hur studenterna gör för att hitta information eller hur de gör för att söka artiklar eller böcker.

  • Webbföreläsningar. Spela in din föreläsning i vår självkörsstudio och publicera den på webben. I självkörsstudion kan du utveckla webbföreläsningskonceptet mycket - läs gärna vår checklista.

  • Reportage. Ett exempel kan vara att visa en miljö för studenterna som dom själva inte har tillträde till, eller intervjua någon på plats.

  • Spela in samtal mellan två eller fler deltagare. Här kan du visa ett exempel på ett samtal med en patient, eller med fler deltagare, hur en rond går till.

  • Mobilfilm. Rörlig bild behöver inte vara svårt, mycket går att fånga med en enkel mobilkamera, kanske finns det något litet du vill förklara, snabbt och enkelt. Varför inte spela in det med din egen smartphone? Mikrofon och stativ för mobiltelefon finns att låna hos oss. 

  • Studentfilmer. Finns det några moment i din undervisning där studenterna skulle kunna använda sig av rörlig bild för att hjälpa varandra? På studentportalen kan studenter ladda upp sina egna filer och filmer. Om läraren gör "en utdelad mapp" kan studenterna se varandras bidrag. Vill du ha mer support för studentprotalen vänder du dig till support-elarande@uadm.uu.se.

Läs även gärna nedan artikel om vad man ska tänka på när man skapar webbföreläsningar och varför Massive Open Online Courses (MOOCs) är effektivt.

How video production affects student engagement