Skriv en brief

Innan vi börjar vårt sammarbete är det bra att göra en brief tillsammans. Skriv ner och svara på frågorna tillsammans med filmaren. Det finns flera olika varianter på "briefar". Detta är en modell som innehåller 16 frågor. Syftet är att det ska leda till ökad förståelse och gemensam målbild för den produktion vi ska göra. 

Brief 

1.    En problembeskrivning – vilket problem ska vi lösa?

2.    Vad är syftet och målet med filmen?

3.    En beskrivning av varumärkeslöfte och/eller erbjudande.

4.    Vilka målgrupper vänder vi oss till? Vad vet vi om dem?

5.    Vad tror vi kan motivera målgrupperna? Vad är nyckeln till att lösa problemet?

6.    Vad vill vi att de ska göra?

7.    Vad är vårt huvudbudskap?

8.    Vilka är stödargumenten för detta påstående?

9.    Vilka är sekundärbudskapen?

10.  Vilken ton skall kommunikationen ha?

11.  I vilka kanaler kan vi förmedla detta? Vilka kanaler passar bäst för våra målgrupper, vår idé och för våra resurser?

12.  Finns det något vi måste tänka på, något som måste vara med kommunikationen?

13.  Tidigare erfarenheter?

14.  Budget?

15.  Tidsplan?

16.  Hur ska filmen utvärderas?