Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Hur kan vi skapa en modell för kvalitetsdrivande utbildningsutvärdering inom Medicin & Farmaci?

Kick-off seminarium den 14 februari kl 9.00 – 12.00 (information om lokal kommer senare) 

GRUFF, GRUNK och KUF bjuder härmed in till ett seminarium med information och diskussion kring UU:s modell för utvärdering och en presentation av pilotutvärderingarna av fysioterapeutprogrammet respektive magisterprogrammet i klinisk farmaci. Syftet med seminariet är att inleda processen samt att inspirera många av er till aktiv medverkan i arbetet med att utveckla MedFarms modell för utbildningsutvärderingar.

Alla lärare är välkomna och det är av största vikt att programansvariga samt personer ansvariga för kvalitetsuppföljning och –utveckling inom respektive program deltar. Eftersom utvärderingarna kommer att beröra stora delar av lärarkåren ser vi gärna att varje program representeras av flera personer.

Anmäl er senast 8:e februari på: http://doit.medfarm.uu.se/kurt9706

För att snabbt komma igång med diskussionerna ber vi er som deltar att inför seminariet läsa igenom ”Riktlinjer för UU:s modell fastställd 2016-10-25”.

Kort bakgrund:

Under 2016 presenterades UKÄ ett nytt nationellt kvalitetssystem för högre utbildning (se http://www.uka.se/utbildningskvalitet/nationellt-kvalitetssakringssystem.html) och riktlinjer för Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar beslutades 2016-10-25. (Information om UU:s modell finns på MP, https://mp.uu.se/web/info/undervisa/kvalitet-och-utvardering/utbildningsutv).

En preliminär plan för att genomföra utbildningsutvärderingar av alla utbildningar vid vetenskapsområdet Medicin & Farmaci för år 2017-2022 ska lämnas till rektor i juni 2017 och en detaljerad beskrivning av former och rutiner för vetenskapsområdets modell för utbildningsutvärderingarna ska vara klart i februari 2018.

UKÄ har även presenterat en preliminär tidplan för de granskningar som UKÄ kommer att genomföra 2017-2022 (http://www.uka.se/utbildningskvalitet/tidsplan-2017-2022.html)