Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Sammanträden 2017/2018

Universitetssjukvårdsnämnden

Docenturkommittén​​

 • Tisdag 10 oktober
 • Torsdag 30 november
 • Tisdag 6 februari (2018)
 • Tisdag 10 april (2018) OBS: lokal B1:122 b, BMC
 • Tisdag 22 maj (2018), OBS: Ändrat datum, lokal B1:122 b, BMC

BMC, Scheelerummet, kl 15-17

Fakultetskollegium​

 • Torsdag 14 september , kl 15.30
 • Tisdag 13 december, kl 15.30

Farmaceutiska kommittén​

 • Tisdag 8 maj
 • Tisdag 12 juni, OBS! klockan 08.30 - 11.30

BMC, Scheelerummet, kl. 13.00-16.00

Kommittén för lika villkor​​​

 • Onsdag 29 november, PLA 00 206 Brunörten
 • Onsdag 20 december, PLA 00 207 Nornan
 • Onsdag 17 januari, PLA 00 206 Brunörten
 • Onsdag 14 februari, PLA 01 410 Kungsmyntan
 • Onsdag 21 mars, PLA 01 410 Kungsmyntan
 • Tisdag 24 april, PLA 00 207 Nornan
 • Onsdag 30 maj, PLA 01 410 Kungsmyntan
 • Onsdag 29 augusti, PLA 00 206 Brunörten
 • Onsdag 26 september, PLA 00 206 Brunörten
 • Onsdag 7 november, PLA 00 206 Brunörten
 • Onsdag 12 december, PLA 00 206 Brunörten

 Segerstedthuset, kl. 15.30-17.00

Kommittén vid farmaceutiska fakulteten för utbildning på grundnivå och avancerad nivå​​

 • Torsdag 18 januari
 • Tisdag 13 februari
 • Torsdag 15 mars
 • Torsdag 12 april  OBS: Lokal Nornan, Segerstedthuset
 • Torsdag 24 maj
 • Måndag 4 juni  OBS: Lokal Segerstedt Eken

BMC, Scheelerummet, kl 8.30-12.00

Kommittén vid medicinska fakulteten för utbildning på grundnivå och avancerad nivå​​​

 • Torsdag 1 februari, PLA 00 207 Nornan  OBS: kl. 13.00–16.00
 • Tisdag 6 mars, PLA 01 410 Kungsmyntan
 • Tisdag 24 april, PLA 01 410 Kungsmyntan
 • Tisdag 29 maj, PLA 01 410 Kungsmyntan
 • Tisdag 21 augusti, PLA 00 207 Nornan
 • Tisdag 25 september, PLA 00 207 Nornan
 • Tisdag 6 november, PLA 00 207 Nornan
 • Tisdag 11 december, PLA 00 207 Nornan

Segerstedthuset, kl. 14.00–17.00

Kommittén för utbildning på forskarnivå​​​​

 • Tisdag 16 januari 2018
 • Tisdag 6 mars
 • Tisdag 27 mars
 • Tisdag 17 april
 • Tisdag 22 maj
 • Tisdag 12 juni
 • ​Tisdag 28 augusti
 • Tisdag 18 september
 • Tisdag 23 oktober
 • Tisdag 20 november
 • Tisdag 11 december

BMC, Scheelerummet, kl 13.00 - 17.00

Medicinska kommittén

 • Tisdag 31 januari
 • Tisdag 10 april
 • Tisdag 29 maj

Akademiska sjukhuset, Robergbiblioteket, ingång 40, plan 4, kl 15.00 - 16.30

Områdesnämnden​​​​

 • Onsdag 30 augusti, BMC, Scheelerummet, kl 09.00- 12.00 
 • Onsdag 27 september
 • Onsdag 25 oktober
 • Onsdag 22 november
 • Torsdag 14 december
 • Onsdag 24 januari 2018
 • Onsdag 21 februari 2018
 • Onsdag 21 mars 2018
 • Onsdag 18 april 2018
 • Onsdag 17 maj 2018
 • Onsdag 13 juni 2018

Segerstedthuset, Tuvstarren, plan 1, kl 09.00- 11.00

Områdesnämndens arbetsutskott​​​  ​​

 • Onsdag 14 juni, BMC, Scheelerummet, kl kl 13.00 - 15.00
 • onsdag 21 juni, BMC, Scheelerummet, kl kl 13.00 - 15.00
 • Onsdag 29 juni, BMC, Scheelerummet, kl kl 13.00 - 15.00
 • Måndag 14 augusti, BMC, Scheelerummet, kl kl 13.00 - 15.00
 • Onsdag 23 augusti, BMC, Scheelerummet, kl kl 13.00 - 15.00
 • Onsdag 6 september
 • Onsdag 13 september
 • Onsdag 20september
 • Onsdag 4 oktober
 • Onsdag 11 oktober
 • Onsdag 18 oktober
 • Onsdag 1 november
 • Onsdag 8 november
 • Onsdag 15 november
 • Onsdag 6 december
 • Onsdag 10 januari 2018
 • Onsdag 17 januari 2018
 • Onsdag 31 januari 2018
 • Onsdag 7 februari 2018
 • Onsdag 14 februari 2018
 • Onsdag 28 februari 2018
 • Onsdag 7 mars 2018
 • Onsdag 14 mars 2018
 • Onsdag 28 mars 2018
 • Onsdag 4 april 2018
 • Onsdag 11 april 2018
 • Onsdag 25 april 2018
 • Onsdag 2 maj 2018
 • Onsdag 9 maj 2018
 • Onsdag 23 maj 2018
 • Onsdag 30 maj 2018
 • Onsdag 20 juni 2018
 • Onsdag 27 juni 2018

Segerstedthuset, Tuvstarren, plan 1kl 13.00 - 15.00

Prefektmöte​

 • Onsdag 24 januari
 • Onsdag 21 mars
 • Onsdag 30 maj

Lokal varierar, kl 15.15 - 16.30

Programkommittén för biomedicinska analytikerprogrammet​​​ ​​

 • Tisdag 6 februari 
 • Tisdag 13 mars 
 • Tisdag 17 april 
 • Tisdag 15 maj 
 • Tisdag 5 juni 
 • Tisdag 4 september 
 • Tisdag 2 oktober 
 • Tisdag 13 november 
 • Tisdag 18 december 

BMC, Boströmrummet, kl 13.15 - 16.30

Programkommittén för biomedicinprogrammet​​​​

 • Måndag 13 november BMC, Boströmrummet
 • Måndag 18 december BMC, Boströmrummet
 • Måndag 12 februari 2018 BMC, Boströmrummet
 • Måndag 19 mars 2018 BMC, Boströmrummet
 • Måndag 7 maj 2018 BMC, Boströmrummet
 • Måndag 4 juni 2018
 • Måndag 27 augusti 2018
 • Måndag 1 oktober 2018
 • Måndag 12 november 2018
 • Måndag 17 december 2018

BMC, B/A11:220b, kl 13.00 - 16.00

Programkommittén för logopedprogrammet​​​

 • Torsdag 30 november 2017
 • Torsdag 22 mars 2018
 • Torsdag 26 april 2018
 • Torsdag 31 maj 2018
 • Torsdag 20 september 2018
 • Torsdag 25 oktober 2018
 • Torsdag 29 november 2018

BMC, CerebRum, logopedenheten, kl 14.30-16.30

Programkommittén för läkarprogrammet​​​

 • Onsdag 18 januari
 • Onsdag 15 februari
 • Onsdag 15 mars
 • Torsdag 6 april
 • Onsdag 3 maj 
 • Onsdag 7 juni
 • Onsdag 23 augusti
 • Onsdag 13 september
 • Onsdag 11 oktober
 • Onsdag 8 november
 • Onsdag 13 december
 • Torsdag 18 januari 2018, OBS! Ny lokal, Tuvstarren Segerstedthuset.
 • Torsdag 15 februari 2018, OBS! Ny lokal, Tuvstarren Segerstedthuset.
 • Torsdag 15 mars 2018, OBS! Ny lokal, Tuvstarren Segerstedthuset.
 • Fredag 13 april 2018, PK-internat
 • Onsdag 2 maj 2018, OBS! Ny lokal, Tuvstarren Segerstedthuset.
 • Torsdag 7 juni 2018, OBS! Ny lokal, Tuvstarren Segerstedthuset.

Akademiska sjukhuset, Robergbiblioteket, ingång 40, plan 4,  kl 13.00-16.30

Programkommittén för masterprogrammen​​

 • Onsdag 17 januari 2018, 9.00–12.00
 • Onsdag 14 februari, 9.00–12.00
 • Torsdag 12 april, 13.00–16.00
 • Torsdag 17 maj, 9.00–12.00
 • Onsdag 22 augusti, 13.00–16.00
 • Onsdag 12 september, 13.00–16.00
 • Onsdag 17 oktober, 13.00–16.00
 • Onsdag 14 november, 13.00–16.00
 • Onsdag 19 december, 13.00–16.00

BMC, Boströmrummet

Programkommittén för fysioterapeutprogrammet​​​ 

VT18

 • Torsdag 25 januari
 • Torsdag 1 mars
 • Torsdag 12 april
 • Torsdag 17 maj

HT18

 • Torsdag 13 september
 • Torsdag 11 oktober
 • Torsdag 22 november
 • Torsdag 13 december

sal E10:3309, SciLifeLab, BMC, kl 13.30 – 16.00

Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen​​​

 • ​Onsdag 11 januari 
 • Onsdag 15 februari
 • Onsdag 15 mars
 • Onsdag 12 april
 • Onsdag 10 maj
 • Onsdag 7 juni
 • Onsdag 6 september
 • Onsdag 4 oktober
 • Onsdag 8 november
 • Onsdag 6 december

VT18

 • Onsdag 17 januari
 • Onsdag 14 februari
 • Onsdag 14 mars
 • Onsdag 11 april
 • Onsdag 9 maj
 • Onsdag 5 juni

HT18

 • Onsdag 12 september
 • Onsdag 10 oktober
 • Onsdag 7 november
 • Onsdag 5 december
 • Onsdag 16 januari 2019

Akademiska sjukhuset, kl. 09.00 (arbetsutskottet träffas kl. 08.00)

Arbetsutskottet för programkommittén för sjuksköterskeprogrammen​​​

 • Onsdag 1 februari
 • Onsdag 1 mars
 • Onsdag 29 mars
 • Onsdag 26 april
 • Tisdag 23 maj
 • Onsdag 23 augusti
 • Onsdag 20 september
 • Onsdag 18 oktober
 • Onsdag 22 november
 • Onsdag 20 december

VT18

 • Onsdag 31 januari
 • Onsdag 28 februari
 • Onsdag 28 mars
 • Onsdag 25 april
 • Onsdag 23 maj

HT18

 • Onsdag 29 augusti
 • Onsdag 26 september
 • Onsdag 24 oktober
 • Onsdag 21 november
 • Onsdag 19 december

Akademiska sjukhuset, kl. 08.00

Rekryteringsgrupp för anställningar inom medicinska fakulteten​​​​ 

 • Fredag 12 januari kl. 13.00–16.30
 • Tisdag 23 januari kl. 13.00–16.30
 • Måndag 5 februari kl. 13.00–16.30
 • Tisdag 27 februari kl. 13.00–16.30
 • Tisdag 13 mars kl. 13.00–16.30
 • Tisdag 3 april kl. 13.00–16.30
 • Måndag 16 april kl. 13.00–16.30
 • Tisdag 8 maj kl. 13.00–16.30
 • Tisdag 22 maj kl. 13.00–16.30
 • Tisdag 5 juni kl. 13.00–16.30

Robergbiblioteket, Akademiska sjukhuset (ingång 40, 4 tr.)

Rekryteringsgrupp för anställningar inom farmaceutiska fakulteten

 • Onsdag 18 april kl. 15.30–17.00
 • Tisdag 15 maj kl. 10.00–12.00
 • Måndagen 21 maj kl. 15.15–17.00
 • Tisdag 5 juni kl. 13.00–15.00
 • Tisdag 4 september kl. 15.00–17.00
 • Tisdag 2 oktober kl. 15.00–17.00
 • Tisdag 6 november kl. 15.00–17.00
 • Tisdag 4 december kl. 15.00–17.00

Scheelerummet, BMC

Samrådsnämnden Landstinget i Uppsala län- Uppsala universitet​​

kl 14.00, lokal varierar

Samrådsgruppen Akademiska sjukhuset - Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Styrelserummet, Akademiska sjukhuset, ing 61, 8 tr, kl 15.30