Målsättning

Professional Development and Skills Training at the Faculty of Pharmacy (Professionell utveckling och färdighetsträning, or PUFF) aims to ensure the content and progression of skills training and professional development in the Master of Science Programme in Pharmacy. Education components are to ensure fulfilment of the qualitative targets related primarily to competence and skills, but also to judgement and approach.

The Master of Science Programme in Pharmacy consists of subject-related courses and interdisciplinary courses in professional development (PU courses). Skills training is available both within the subject courses and PU courses. Skills training is to run parallel with progression within the programme in an integrated way.

Läs mer om Programmål
Läs mer om Lokala programmål

Progression

Progression inom färdighetsträningsmoment åstadkommes dels genom kursmål med ökad komplexitet och/eller med hjälp av betygskriterier med ökade krav, dels genom återkoppling och självvärdering. Återkoppling kan ske från lärare, medstudenter, koordinator + referensgrupp, språkverkstad eller alumner—på särskilt framtagna formulär. Självvärdering är en självklar del för att förbättra dina förmågor och för att ”visa självkännedom, utveckla ett professionell förhållningsätt samt att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt att fortlöpande utveckla sin kompetens” (se examensmål).

Progression inom laborativa moment uppfylles också genom självvärdering och återkoppling men även genom värdering av praktiska moment. Genom att använda en individuell och programgemensam laborationsjournal, gemensamma säkerhetsföreskrifter/rutiner och laborationsrapportsmall, samt checklistor för olika moment kopplat till laborationsarbete underlättas progressionsarbetet.


Tillbaka till startsida