Behåll kontakten med studiekamrater och Uppsala universitet

Tre studenter med Uppsala domkyrka i bakgrundenVar du än är i Uppsala, Sverige eller världen kan du alltid behålla kontakten med dina studiekamrater och med Uppsala universitet genom en alumnförening.

Studenter från vetenskapsområdet för medicin och farmaci finns över hela världen. Genom en alumnförening får du tillgång till ett stort nätverk och kan behålla kontakten med dina studiekamrater, din utbildning och med Uppsala universitet. Du får information om utvecklingen inom ditt område och har möjlighet att delta i föreningens evenemang.

Alumnföreningar inom medicin, farmaci, hälsa och vård

Alumnföreningen Farmis

En förening för alumner från farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet och tidigare Farmaceutiska institutet i Stockholm samt anställda och tidigare anställda på båda platser.

Se Farmis webbsida

Alumnnätverket för magisterstudenter i klinisk farmaci

En förening för alumner från Magisterprogram i klinisk farmaci vid Uppsala universitet.

Uppsala sjuksköterskehem

En förening för alumner från sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet.

Se USH:s webbsida

Uppsala universitets alumnnätverk

Uppsala universitets alumnnätverk är ett globalt nätverk för alla tidigare studenter och medarbetare vid Uppsala universitet.

Om du vill kan du gå med i flera föreningar. Allt du behöver göra är att logga in i alumnnätverket och lägga till medlemskap i de föreningar du vill gå med i.

Läs mer om Uppsala universitets alumnnätverk

Registrera dig och logga in