Innovationer

Många betydelsefulla företag, innovationer och idéer uppstår ur forskning vid Vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Här kan du ta del av flera inspirerande exempel på hur vårt arbete kommer samhället till nytta.

Innovationer för en bättre värld

UU Innovation – Kunskap till nytta
UU Innovation verkar för att kunskap och forskning från Uppsala universitet ska omvandlas till innovationer för en bättre värld. Vi skapar nya kontakter och kopplar samman omvärldens behov med universitetets forskning – för ömsesidig nytta!

Kontakta UU Innovation

Internationell samverkan

EIT Health anslår innovationsmiljoner till diagnosverktyg
Med tre miljoner kronor från EIT Health har Peter Bergsten, professor i medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet, äntrat DeTecT2D – ett internationellt innovationsprojekt på väg att förse diabetesvården med ett effektivt och välbehövligt diagnosverktyg.

Kontakta EIT Health

Nationell samverkan

Vägen till Almedalen
2017 firade U-FOLD femårsjubileum med att arrangera fem välbesökta seminarier vid Almedalsveckan. Men hur gör man egentligen sin stämma hörd i sorlet från världens största demokratiska mötesplats? Möt Fred Nyberg, seniorprofessor och veteran i Visby.

Kontakta U-FOLD

Lokal samverkan

Forskare och läkare rustar för framtidens vård
I Uppsala skapar universitet och sjukhus ett gemensamt centrum för tekniska innovationer och snabbare implementering av verktyg i en vård som ställs inför allt större utmaningar.


Kontakta Medtech Science & Innovation

forskning & företag

Ulf Landegren: Jag vill bygga företaget med stort F i Uppsala
Han drev sitt första laboratorium som tonåring, grundlade sin karriär vid Caltech och sedan återkomsten till Uppsala har hans team gett upphov till en rad företag i miljardklassen. Ulf Landegrens cv står få efter, men fortfarande finns visioner att uppfylla.

Mer information Affärsrådgivning