Kontakt

Kontakta oss så berättar vi mer om vårt arbete med samverkan vid Uppsala universitets vetenskapsområde för medicin och farmaci.

Christel Bergström
Prodekan samverkan,
Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Kansli

Halldin, Krister
projektkoordinator
Kansliet för medicin och farmaci

Kommittén för Samverkan

Kommittén för samverkan är ett rådgivande och beredande organ till områdesnämnden i frågor som rör samverkan. Kommittén ska: Bereda samverkansärenden inför beslut i områdesnämnden, följa den nationella och internationella utvecklingen inom samverkan, implementera universitetets program och handlingsplan för samverkan inom vetenskapsområdet, löpande bidra till utbyte av kunskaper och erfarenheter inom Uppsala universitet avseende samverkan, löpande bidra till att stimulera och utveckla vetenskapsområdets arbete med och former för samverkan, delta i arbete med nationella och internationella nätverk för samverkan, delta i arbete med utvärdering av samverkansverksamhet, löpande bedöma behov av utveckling och förändring av incitamentsstruktur för samverkan inom vetenskapsområdet.

Ordinarie ledamöter

  • Christel Bergström, prodekanus, ordf
  • Stefan James, professor
  • Martin Ingelsson, professor
  • Kristian Sandberg, forskare
  • Sara Mangsbo, biträdande universitetslektor
  • Tobias Sjöblom, professor
  • Anna Franzén, samverkansledare
  • Krister Halldin, projektkoordinator
  • Sofia Zelleroth, doktorandrepresentant
  • Philip Karlsson, student

Ansvarig Handläggare

Maria Ferletta
forskningssekreterare 
Kansliet för medicin och farmaci