Disputation Fredrik Vedung, Neurosurgery

Avhandlingens titel: Short- and long-term consequences of Sport-Related Concussion

Zoom länk: https://uu-se.zoom.us/j/69843756812

Fredrik Vedungs disputation i medicinsk vetenskap för avläggande av medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: Short- and long-term consequences of Sport-Related Concussion

Tid: 2021-05-07 kl. 13:00

Huvudhandledare: professor Niklas Marklund

Biträdande handledare: docent, överläkare Jakob Johansson, professor emerita Elna-Marie Larsson, adjungerad professor Gunnar Antoni

Opponent: docent Alexander Olsen, Norwegian University of Science and Technology, Norge

Ordförande: universitetslektor Katarina Laurell

Examinator: universitetslektor Katarina Laurell

Betygsnämnd: professor Mikael Svensson, Karolinska institutet, professor Isabella Björkman-Burtscher, Göteborgs universitet, docent Tobias Cronberg

Events for Medicine and Pharmacy