Psychiatry seminar; Ulf Jonsson, docent, psykolog

  • Date: –13:00
  • Location: Zoom Zoom https://uu-se.zoom.us/j/68976062401
  • Lecturer: Ulf Jonsson, docent, psykolog
  • Website
  • Organiser: Dept of Neuroscience
  • Contact person: Cecilia Yates
  • Phone: +46704250571
  • Seminarium

Titel: "Systematiska översikter och riktlinjer: att ta det onda med det goda"

Zoom https://uu-se.zoom.us/j/68976062401

Events for Medicine and Pharmacy