Womher seminar

  • Date: –13:00
  • Location: Zoom
  • Lecturer: Professor Markus Heilig, Professor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), Linköpings universitet
  • Website
  • Organiser: Dept of Neuroscience
  • Contact person: Cecilia Yates
  • Phone: +46704250571
  • Seminarium

Title: "PTSD in Women: Unnoticed, undiagnosed, untreated"
Host: Womher
Anmälan till shima.momeni@neuro.uu.se

Events for Medicine and Pharmacy