Halftime seminar - "Internet-baserad behandling vid vestibulodyni"

  • Date: –17:30
  • Lecturer: Andrea Hess Engström
  • Organiser: Department of Women's and Children's Health
  • Contact person: Andrea Hess Engström
  • Halvtidsseminarium

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66869783331

Halvtidskommitté
Daniel Altman, Docent, Adj Professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Ida Flink, Docent, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet

Eva Kosec, Professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Huvudhandledare
Alkistis Skalkidou, Professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Ulf Högberg, Seniorprofessor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Merit Kullinger, Dr Med Vet, Centrum för klinisk forskning, Västerås

Margareta Widarsson, Dr Med Vet, Avdelningen för vårdvetenskap och vårdpedagogik, Mälardalens Högskola

Events for Medicine and Pharmacy