Halftime seminar - "Cardiac and cardiometabolic status after hematopoetic stem cell transplantation in childhood"

  • Date: –16:00
  • Location: Anders Kreugerrummet
  • Lecturer: Anders Öberg
  • Organiser: Department of Women's and Children's Health
  • Contact person: Anders Öberg
  • Halvtidsseminarium

Zoom: http://https://uu-se.zoom.us/j/64286835981

Halvtidskommitté
Marianne Jarfelt, docent, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för onkologi, Sahlgrenska Akademien, Göteborg Universitet

Pär Hedberg, docent, Centrum för klinisk forskning, Uppsala Universitet, Västmanlands sjukhus, Västerås

Stefan Särnblad, docent, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet

Huvudhandledare
Per Frisk, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Jan Gustafsson, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Andrei Malinovschi, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Events for Medicine and Pharmacy