Thesis Defence Mikaela Syk, Psychiatry

  • Date:
  • Location: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/66344182570
  • Doctoral student: Mikaela Syk, Ph D student, Psychiatry
  • About the dissertation
  • Organiser: Dept of Neuroscience
  • Contact person: Cecilia Yates
  • Phone: +46704250571
  • Disputation

Avhandlingens titel: "Immunopsychiatric patterns in psychiatric disease"

Zoomlänk: https://uu-se.zoom.us/j/66344182570

Mikaela Syks disputation i medicinsk vetenskap för avläggande av medicine doktorsexamen
Huvudhandledare: docent Janet Cunningham
Biträdande handledare: professor Lisa Ekselius, PhD, forskare Annica Rasmusson, professor Robert Fredriksson
Opponent: professor Brenda Penninx, Amesterdam UMC Universitair Medische Centra, Nederländerna
Ordförande: professor Åsa Westrin
Examinator: professor Per Enblad
Betygsnämnd: professor Åsa Westrin, Lunds universitet, professor Mats Lekander, Karolinska institutet, docent Christian Benedict

Events for Medicine and Pharmacy