Malin Thyselius disputation

  • Date: –12:00
  • Location: BMC samt Zoom https://uu-se.zoom.us/j/62921944169
  • Doctoral student: Malin Thyselius
  • About the dissertation
  • Organiser: Institutionen för medicinsk cellbiologi
  • Contact person: Teodor Hammarström
  • Disputation

Avhandlingens titel: "A behavioural investigation into Eristalis tenax: Pursuit, approach estimation, locomotor activity and rearing"

Malin Thyselius disputation i medicinsk vetenskap för avläggande av medicine doktorsexamen
Huvudhandledare: docent Karin Nordström
Biträdande handledare: professor Anna Rostedt Punga, PhD Yuri Ogawa, Flinders University, Australien
Opponent: docent Emily Baird, Stockholms universitet
Ordförande: biträdande universitetslektor Henrik Boije
Examinator: docent Markus Sjöblom
Betygsnämnd: docent Adrien Sicard, Sveriges lantbruksuniversitet, professor Anna Jansson, Sveriges lantbruksuniversitet, docent, biträdande universitetslektor Henrik Boije, professor Ingrid Ahnesjö (extra medlem)

Events for Medicine and Pharmacy