Forskningsforum barn och ungdom - Evaluation on air cooling device to reduce oral mucositis

  • Date: –13:00
  • Location: Akademiska sjukhuset Barnsjukhuset Konferensrum, ing. 95/96, BV
  • Lecturer: Christopher Blacker
  • Organiser: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Contact person: Gustaf Ljungman
  • Seminarium

Events for Medicine and Pharmacy