Forskning inom medicin & farmaci

Vårt vetenskapsområdes två fakulteter bedriver forskning med både bredd och spets. Merparten är av grundläggande karaktär, många projekt drivs i samverkan med näringsliv, samhälle och Akademiska sjukhuset. Läs mer om våra forskargruppers forskning och rön på respektive institutions hemsida.

Vetenskapsområdet för medicin och farmacis forskning

Grafer

Vårt vetenskapsområdes två fakulteter bedriver forskning med både bredd och spets. Merparten är av grundläggande karaktär, många projekt drivs även i nära samverkan med näringsliv, samhälle och Akademiska sjukhuset. 

Läs om vår forskning 
Läs om forskningsfinansering

Forska hos oss