Karl Michaëlsson rustar för ny strid

2016-05-09

– Visst förstod jag att det skulle bli stort, men inte  stort! En studie om mjölkens effekt på vår hälsa blev Karl Michaëlsson biljett till lejonets håla. Halvtannat år senare är han tillbaka, oskadd och rustad med nya rön.

Läste du artikeln i British Medical Journal den 28 oktober 2014? Den om eventuella risker med att som vuxen dricka för mycket mjölk. Nej, förmodligen missade du, liksom de flesta av oss, den första publiceringen, men redan dagen därpå var rönen bland vetenskapsvärldens mest omstridda och författaren själv, Karl Michaëlsson, professor vid Uppsala universitet, fann sig plötsligt ståendes mitt i orkanen
– Visst förstod jag att det skulle bli stort, men inte  stort. Återstoden av 2014 tvingades jag ägna åt journalister och att besvara repliker på min artikel, kanske borde jag gjort ännu mer, men tiden är som bekant ändlig. Den publika reaktionen får väl anses ganska naturlig. Mjölk berör oss alla och vi har lärt sedan 30-talet att mjölk är nyttigt, kommer då plötsligt en studie som hävdar motsatsen kan det självklart upplevas som provocerande.

Karl Michaëlssons resultat blev en vattendelare av sällan skådat slag. Många var nyfikna på vad studien egentligen sade, andra uttryckte skepsis och ytterligare några reagerade – som idag tycks vara norm kring koströn – med vad som närmast var att likna vid avsky. På nätforum och bloggar världen över angrep, ofta anonyma, personer både forskning och forskare.
– Jag försöker att inte ta del av vad som skrivs om min person, däremot ser jag det som sunt med en dos skepsis gentemot nya rön. Att vi idag kan framföra vår misstro via Internet har inneburit en demokratisering av samtalet, men också banat väg för alla att bli experter. Samtidigt har jag som forskare fått lära mig hur svårt det är att bedöma vetenskaplig kvalitet, vilket kan skapa problem om vi slutar lyssna till dem som verkligen har kunskap om sitt ämne, säger Karl Michaëlsson.

Men i likhet med de flesta forskare här i världen består inte heller Karl Michaëlssons vardag av att slåss med troll, befria prinsessor och att döda varulvar. Som svensk professor i medicinsk epidemiologi och överläkare i ortopedi borde han rimligen vara hemtam i händelsernas centrum – vårt land är världsmästare i benbrott! – men de nationella anslag som omger ämnet är små och forskargruppens resurser begränsade. Snäva ramar är dock inget som hämmar vare sig idéer eller ambitioner, och nyligen lämnade teamet in en ansökan till European Research Council om finansiering för en studie av olika möjligheter att förebygga frakturer.
– Vi vet att risken för höftfrakturer ökar enormt från 55 års ålder och uppåt, men äldres minskade bentäthet utgör bara en liten del av förklaringen. Jag är övertygad om att vi bör flytta fokus till fallprevention och fungerande skyddsutrustning, och för att genomföra vårt projekt utan att söka finansiering från industrin krävs anslag av en storlek som vi svenska ortopediforskare idag bara hittar på europeisk nivå.

Innan det är dags för Karl Michaëlssons forskargrupp att ge sig i kast med nya paradigmskiften väntar emellertid ännu en rond med mjölklobbyn. En uppföljande studie som stödjer 2014 års rön närmar sig den vetenskapliga tryckpressen. Frågan är om teamet är redo att ta fajten ett varv till, eller om de den här gången väljer att paketera sina resultat aningen mer diskret?
– Då vi skulle skicka ut den första artikeln föreslog en medförfattare att vi borde dela upp den i fyra, men jag anser att det är ärligare att ge hela materialet på en gång och kommer aldrig att anpassa mitt material för att dirigera mottagandet. Jag har heller inga problem att ta varken kritik eller debatt så länge samtalet är sakligt och mina argument kan bidra till förbättrad folkhälsa. Däremot blir jag oerhört irriterad om andra forskare ifrågasätter mina resultat på osaklig grund, vilket av allt att döma är en risk om rönen inte uppskattas av en stor industri som haft nyttighet som främsta försäljningsargument.

Vår avtalade tid närmar sig sitt slut, men fortfarande återstår Frågan: Hur ser det egentligen ut i det Michaëlssonska kylskåpet? Är mjölk numera bannlyst, eller kan en besökare fortfarande hoppas på en skvätt vitt i kaffet?
– Haha, det kan ordnas. Jag och min hustru dricker visserligen inte mjölk, men mina barn gör det, och jag anser heller inte att varken rekommendationer eller beteende ska ändras utifrån enskilda resultat. Likväl, vår studie är bra, och ju mer forskning som bekräftar dess innehåll, desto större anledning att se över konsumtionen, men det är för framtiden att utvisa!
 

Fakta Karl Michaëlsson
Ålder 57
På sängbordet Homo Academicus av Pierre Bourdieu, en fransk bok om den akademiska världen som jag fått av min hustru.
Den senaste komplimangen Fick jag igår efter en föreläsning för politiker, läkare och forskare, de var mycket entusiastiska.
Om jag får en ledig dag åker jag till Västkusten och Malmön och slipar på en träbåt.
I kylskåpet Finns det mycket av både yoghurt och ost, men aldrig multivitamintillskott.


Läs mer om Karl Michaëlssons forskning
Läs artikel i British Medical Journal: Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men: cohort studies


Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Fler forskningsprofiler