Cecilia Lindskog Bergström: På seglats genom människokroppen

2018-02-26

– För mig är varje protein unikt och varje bild en estetisk upplevelse, konstaterar Cecilia Lindskog Bergström, platschef vid Uppsalabenet av The Human Protein Atlas.

Cecilia Lindskog Bergström, The Human Protein Atlas

År 2003 sjösattes The Human Protein Atlas vid Uppsala universitet och KTH. Med stöd av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse skulle människokroppens samtliga proteiner kartläggas, vid horisonten anades ett flaggskepp i svensk och internationell bioteknikforskning. Fjorton år och 16 000 analyserade proteiner senare har seglatsen fortsatt frisk vind i ryggen och varje dag publiceras två vetenskapliga artiklar med stöd i databasen.
– Det är fortfarande lika roligt och inspirerande att få vara delaktig i ett så unikt projekt som väcker uppmärksamhet över hela forskarvärlden. Idag har vår webbplats 150 000 unika besökare varje månad, främst från USA, Kina och Storbritannien, och vi får närmast odelad positiv respons på vårt arbete, berättar Cecilia Lindskog Bergström, platschef vid Uppsalabenet av Proteinatlasen.

Med geografisk hemvist på Rudbecklaboratoriet har teamet byggt nära band till Uppsalas biobanker och Akademiska sjukhusets kliniska patologi, samarbetspartners som genererar en generös åtkomst till biomaterial. Men trots att atlasen redan täcker drygt åttio procent av människans proteiner, tycks målet att en dag fullborda databasen snarast vara en ouppnåelig vision.
– Dels är de proteiner som återstår att kartlägga mer komplexa och svåra att få tillgång till, dels återvänder vi kontinuerligt till utförda analyser för att förfina våra resultat. Självklart känns det ibland tungt att behöva backa processen med tanke på de stora mängder data vi hanterar, men då är det min uppgift att bedöma hur mycket tid som är rimlig att avsätta åt varje protein och att formulera delmål som gör resan mentalt enklare, säger Cecilia Lindskog Bergström.

En fingervisning om Proteinatlasens omfattning är de tio miljoner högupplösta bilder som redan gjorts tillgängliga. Vid ett tillfälle varje år utökas webbplatsen med det material som kartlagts de senaste tolv månaderna. Releasen koordineras med insatser riktade till massmedia och effekten är ofta påtaglig.
– Det är alltid lika spännande att se hur vår årliga lansering ska tas emot. I augusti belyste vi proteinernas betydelse för cancerpatienters överlevnad, vilket fått redaktionellt utrymme i ett flertal nationella och internationella medier. Sedan måste vi naturligtvis exponera atlasen resten av året också, genom deltagande vid större forskarkonferenser och en hög närvaro på sociala medier.

Det nuvarande avtalet med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse löper två år till, därefter väntar utvärdering med option på ytterligare fyra år. Den gemensamma ambitionen är att fortsätta utveckla atlasen som långsiktig resurs för bland annat läkemedels- och cancerforskning, och inget tyder på att kursen skulle ändras.
– Det här projektet kan i praktiken pågå för evigt. Jag anslöt till teamet 2006, disputerade här 2013 och för mig förblir varje protein unikt och varje bild en estetisk upplevelse. Längre fram vill jag bygga min egen forskargrupp, gärna med utgångspunkt i atlasen. Här händer alltid saker och det är fantastiskt att vara med på resan.

Fakta Cecilia Lindskog Bergström
Ålder
36
Bor I villa utanför Uppsala
Familj Make och femårig son
På nattygsbordet Magasin om träning, hälsa och fotografering
Smultronställe i Uppland Skogen, där finns alltid något att uppleva
Till sist vill jag rekommendera alla att Göra det mesta av varje dag, både på jobb och fritid

Besök The Human Protein Atlas

Magnus Alsne

Fler forskningsprofiler