Forskning inom farmaci, medicin och vård

I syfte att synliggöra forskning och rön presenterar våra forskargrupper sitt arbete på sina institutioners hemsidor. På dessa sidor hittar du allmän och specifik information om vår forskning.

Farmaceutiska fakulteten

Farmaci
Farmaceutisk biovetenskap
Läkemedelskemi

Medicinska fakulteten

Folkhälso- och vårdvetenskap
Immunologi, genetik och patologi
Kirurgiska vetenskaper
Kvinnors och barns hälsa
Medicinsk biokemi och mikrobiologi 
Medicinsk cellbiologi
Medicinska vetenskaper
Neurovetenskap