Planeringsbidrag för att stimulera internationell samverkan och rekrytering

Detta planeringsbidrag syftar till att uppmuntra och underlätta en ökad internationalisering vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Medlen kan sökas av dem som:

 • Planerar en EU-ansökan i rollen som koordinator. Ersättning ges för utgifter (dock ej lön) i samband med planeringsmöten med potentiella partners.
  Gäller ej för mono-projekt (dvs. ERC och MSCA-IF-EF-CAR-RI-GF samt Cofund).

 • Bjuder in internationella forskare som vill söka sig till vetenskapsområdet. Ersättning ges för en resa till Uppsala samt övernattning för att tillsammans diskutera en ansökan. En förutsättning är att Uppsala universitet bokar kostnaderna. Program som detta gäller är:

     – EUs Marie Curie Individual Fellowship
     – Vinnovas Marie Curie Fellowship
     – Wallenberg Academy Fellows
     – European Research Council (ERC), förutsatt att ERC-projektet genomförs vid vetenskapsområdet

Bidraget ges i efterhand för de faktiska kostnaderna upp till 25 000 kr.
Förhandsbesked ges om möjligt med vändande post.

Ladda ner ansökningsblanketten här, fyll i, skriv ut, låt prefekt eller motsvarande signera ansökan, scanna in det signerade formuläret och skicka det till: anders.jonsson@uadm.uu.se