Kalendarium

Universitetets sigill i rött på vit botten

Terminens sista fakultetsmöte 10 juni

Vicerektor Mats Larhed bjuder in till fakultetskollegium för vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Varmt välkommen!

Läs om årets fakultetskollegier

Kalendarium för medicin och farmaci

Senast uppdaterad: 2021-06-09