Virologiseminarium, Thanh Pham Long

  • Datum: –13.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum via zoom
  • Föreläsare: Thanh Pham Long
  • Kontaktperson: Catharina Svensson, Åke Lundkvist
  • Seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci