Psychiatry seminar; Björn Hofvander, docent, Lunds universitet

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/68976062401
  • Föreläsare: Föreläsare: Björn Hofvander, docent, Lunds universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: +46704250571
  • Seminarium

Title: Autism och kriminalitet

Zoom https://uu-se.zoom.us/j/68976062401

Kalendarium för medicin och farmaci