Disputation Camilla Olsson, logopedi

  • Datum:
  • Plats: Zoom eller på plats
  • Doktorand: Camilla Olsson, doktorand Logopedi
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: +46704334801
  • Disputation

Avhandlingens titel: "Functional communication and non-linguistic factors in severe aphasia – associations and assessment"

Camilla Olssons disputation i medicinsk vetenskap för avläggande av medicine doktorsexamen

Huvudhandledare: universitetslektor Monica Blom Johansson

Biträdande handledare: PhD, psykolog Patrik Arvidsson, Region Gävleborg

Opponent: professor Åsa Wengelin, Göteborgs universitet

Ordförande: professor Pernilla Åsenlöf

Examinator: professor Pernilla Åsenlöf

Betygsnämnd: professor Jan Lexell, Lunds universitet, docent Ellika Schalling, Karolinska institutet, adjungerad professor Aniko Bartfai, Karolinska institutet

Kalendarium för medicin och farmaci