Psychiatry seminar; Ulf Jonsson, docent, psykolog

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom Zoom https://uu-se.zoom.us/j/68976062401
  • Föreläsare: Ulf Jonsson, docent, psykolog
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: +46704250571
  • Seminarium

Titel: "Systematiska översikter och riktlinjer: att ta det onda med det goda"

Zoom https://uu-se.zoom.us/j/68976062401

Kalendarium för medicin och farmaci