Virologiseminarium, Daniel Rivas "Identification and characterization of co-opted retroviral genes in broad scale evolution: Syncytin case"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum via zoom
  • Föreläsare: Daniel Rivas, Tanel Pungas grupp
  • Kontaktperson: Catharina Svensson, Åke Lundkvist
  • Seminarium


Kalendarium för medicin och farmaci