Tumörbiologi seminarium, Kalliopi Tzavlaki "Regulation of cell differentiation and invasion by members of the TGFβ family"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum C8:305 + ZOOM, länk ovan
  • Föreläsare: Kalliopi Tzavlaki , Aris Moustakas grupp
  • Kontaktperson: Aris Moustakas
  • Seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci