Disputation Fredrik Vedung, Neurokirurgi

  • Datum:
  • Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/69843756812
  • Doktorand: Fredrik Vedung, Ph D student, Neurokirurgi- Institutionen för neurovetenskap
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Disputation

Avhandlingens titel: Short- and long-term consequences of Sport-Related Concussion

zoom länk: https://uu-se.zoom.us/j/69843756812

Fredrik Vedungs disputation i medicinsk vetenskap för avläggande av medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: Short- and long-term consequences of Sports-Related Concussion

Tid: 2021-05-07 kl. 13:00

Huvudhandledare: professor Niklas Marklund

Biträdande handledare: docent, överläkare Jakob Johansson, professor emerita Elna-Marie Larsson, adjungerad professor Gunnar Antoni

Opponent: docent Alexander Olsen, Norwegian University of Science and Technology, Norge

Ordförande: universitetslektor Katarina Laurell

Examinator: universitetslektor Katarina Laurell

Betygsnämnd: professor Mikael Svensson, Karolinska institutet, professor Isabella Björkman-Burtscher, Göteborgs universitet, docent Tobias Cronberg

 

Kalendarium för medicin och farmaci