IMCH Monday seminar: Inställt pga sjukdom

  • Datum: –14.30
  • Plats: MTC-huset Fåhræussalen, C5 bv, Dag Hammarskjölds väg 20, 752 37 Uppsala
  • Föreläsare: Olena Gruzieva, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Sweden
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Hanna Taylor
  • Seminarium