WOMHERs öppningssymposium

Symposiet är tvärvetenskapligt med både inbjudna internationella föreläsare och föreläsare från Uppsala universitets alla vetenskapsområden. Symposiet visar spännvidden i Womhers-satsningen och sätter fokus på ett par problemområden som är mer förekommande hos kvinnor samt de fallgropar som finns om man bortser från olikheter mellan könen.

Kalendarium för medicin och farmaci