Womher seminar

  • Datum:
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Professor Markus Heilig, Linköping University, Department of Biomedical and Clinical Sciences (BKV), Center for Social and Affective Neuroscience (CSAN)
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: +46704250571
  • Seminarium

Title: "PTSD in Women: Unnoticed, undiagnosed, untreated"

Host: Womher

Kalendarium för medicin och farmaci