Disputation Martina Isaksson

  • Datum:
  • Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/69023819283
  • Doktorand: Martina Isakssons, PhD student Psychiatry
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: +46704250571
  • Disputation

Avhandlingens titel: Overcontrol in anorexia nervosa – assessment, occurrence, and treatment

Zoom link: https://uu-se.zoom.us/j/69023819283

Martina Isakssons disputation i medicinsk vetenskap för avläggande av medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: Overcontrol in anorexia nervosa – Huvudhandledare: professor Mia Ramklint

Biträdande handledare: professor Ata Ghaderi, Karolinska institutet, PhD, forskare Martina Wolf-Arehult

Opponent: professor Elisabet Wentz, Göteborgs universitet

Ordförande: docent Andreas Frick

Examinator: docent Fotis Papadopoulos

Betygsnämnd: docent Maria Zetterqvist, Linköping universitet, docent Klara Edlund, Karolinska institutet, docent Lauri Nevonen, Örebro universitet, docent Andreas Frick (extra medlem)

Kalendarium för medicin och farmaci